A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVEK MÁSODIK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS KORSZERŰSÍTÉSE

KEHOP-1.1.0-15-2016-0008

A vízvédelmi politika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló 2000/60/EK irányelv (Víz Keretirányelv/VKI) rögzíti, hogy a Közösség tagállamainak hatévente felül kell vizsgálniuk vízgyűjtő-gazdálkodási terveiket (VGT).

E tagállami kötelezettség végrehajtása érdekében a Kormány jóváhagyta a „Víz Keretirányelv előírásai szerinti állapotértékelések, elemzések, vizsgálatok, valamint a vízgyűjtő¬gazdálkodási tervek második felülvizsgálata és korszerűsítése" tárgyú projekt (a továbbiakban:

Projekt) kiemelt projektként történő nevesítését a Környezeti és Energia hatékonysági Operatív program (KEHOP) éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II.29) kormányhatározat 2. sz. mellékletében.

Magyarország 2015. december 22-én közzétett felülvizsgált Vízgyűjtő-gazdálkodási tervét (VGT-2) a közigazgatási egyeztetést követően a Magyar Kormány 2016. március 9-én elfogadta.
A terv elfogadását a Kormány a Magyar Közlöny 2016. évi 44. számában megjelent 1155/2016. (III.31.) Korm. határozatban hirdette ki.

Projektünk elsődleges célja Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási tervének második felülvizsgálata és korszerűsítése, azaz a VGT-3 elkészítése.

A Projektet a Környezet és Energiahatékonysági Operatív Programon belül az 1. prioritási tengely (A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás) keretében valósítjuk meg az Európai Unió Kohéziós Alapjának társfinanszírozásával.

Legfőbb célunk a Projekt megvalósítása által, hogy hozzájáruljunk a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást, valamint a természeti katasztrófák megelőzését szolgáló adat- és tudásbázis megteremtéséhez az alábbi főbb tevékenységek révén:

A) A VKI „Közös Végrehajtási Stratégia” útmutatóiban foglaltak alapján a VGT-2 metodikájának felülvizsgálata, majd a VGT-3 elkészítése.

B) Az „Útmutató a vízmérleg módszerek alkalmazására a VKI céljainak támogatására” alapján, a nemzetközileg legismertebb modellek figyelembe vételével vízkészlet-gazdálkodási metodika és modell kidolgozása a felszíni és felszín alatti vizeinkre. Vízmérleg és vízkészlet-gazdálkodási modellek létrehozása az ország rész-vízgyűjtőire. Integrált Vízkészlet-gazdálkodási Országos Terv (IVOT) elkészítése.

C) A vízjárási szélsőségek és az éghajlatváltozás kezelésének vizsgálata a VGT-3 intézkedési programban. Az Árvízi Kockázatkezelési Tervek és a Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervek kapcsolódásainak EU útmutatóban foglaltak szerinti felülvizsgálata, valamint az aszálykezelés és a klímaalkalmazkodás integrálása a VGT-be.

D) Egységes térinformatikai adatbázis és megjelenítő rendszer létrehozása a vízügyi ágazatban lévő más adatbázis rendszerekhez illeszkedően.

A vízkészletek számbavételét célzó modellezés, a vizek állapotának értékelése, Magyarország harmadik Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervének elkészítése, az aszály-kockázat és a klímaváltozással szembeni területi sérülékenység értékelése révén a Projekt eredményei hozzájárulnak alábbi célok teljesüléséhez:

  • a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás,
  • a természeti erőforrások - elsősorban a vízkészletek - védelméhez szükséges közép- és hosszú távú fejlesztési szükségletek megalapozása,
  • a vízkárelhárítás, megelőzés érdekében szükséges fenntartható intézkedések azonosítása,
  • a megtett állapotjavító intézkedések hatásának vizsgálata.


A Projekt a VKI monitoring projekt eredményeire épül. A két projekt eredményei, és a Víz Keretirányelv előírásainak megfelelő módszerek alkalmazása által pontosabbá válik a felszíni és felszín alatti víztestek állapotértékelése, javul az értékelések megbízhatósága, ezáltal csökken a „szürke” vagy adathiányos víztestek száma.

A klímaváltozással kapcsolatos szemléletformálást célzó KEHOP projektek eredményeit a Projekt multiplikálja, ezáltal bővülnek a lakosság, a helyi köz- és gazdasági szereplők klímaváltozással összefüggő ismeretei, aminek következtében javulhat a VGT-ben szereplő klímaadaptációs intézkedések végrehajtásának hatékonysága.

A projekt szakmai tartalma nagymértékben fogja segíteni a Nemzeti Víz-stratégiában megfogalmazott integrált vízgazdálkodás megvalósítását. A Projekt eredményeképpen 1 db integrált, az egész országot lefedő, tudásbázis jön majd létre a vizek védelme és hasznosítása területén.

A Projekt főbb adatai:
Kedvezményezett neve: Országos Vízügyi Főigazgatóság Támogatási Szerződés hatályba lépésének napja: 2016. december 23.
A Projekt összköltsége/megítélt támogatás: 1.500.000.000,- Ft A Projekt tervezett befejezése: 2023. október 30.

PROJEKT ADATOK

Kedvezményezett neve: Országos Vízügyi Főigazgatóság

Projekt címe: A Víz Keretirányelv előírásai szerinti állapotértékelések, elemzések, vizsgálatok, valamint a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek második felülvizsgálata és korszerűsítése

Szerződött támogatás összege: 1.500.000.000 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Projekt azonosító száma: KEHOP-1.1.0-15-2016-00008